Giới thiệu chỉ số PT PRO

Làm thế nào để sử dụng PT PRO chỉ số nhị phân hướng dẫn

Làm thế nào để sử dụng PT PRO chỉ số Forex hướng dẫn

Đặc trưng

 • Tín hiệu nến tức thì:
  Chỉ số PT PRO cung cấp Tín hiệu “Mũi tên” và “Thông báo” tức thì trên biểu đồ mt4. Điều đó có nghĩa là Tín hiệu “Mũi tên” và “Thông báo” xuất hiện ở đầu nến.
 • 100% tín hiệu không sơn lại:
  Tín hiệu chỉ báo PT PRO không bao giờ được sơn lại. Tất cả các tín hiệu PT PRO là tín hiệu không lặp lại 100%.
 • Chế độ nhị phân và ngoại hối:
  Chỉ số PT PRO có thể được sử dụng cho cả Tùy chọn nhị phân và Giao dịch Forex. Nhà giao dịch có thể chọn “Chế độ” Từ bảng điều khiển của chỉ báo trên biểu đồ mt4. Cả hai chế độ “Nhị phân” và “Forex” đều cung cấp tín hiệu tức thời. Tuy nhiên, chế độ “Forex” cung cấp nhiều tính năng hơn để đạt được nhiều pips hơn, như trong Chế độ “Forex”, nó sẽ cung cấp “SL” và “TP” và cũng sẽ cung cấp một cảnh báo đóng lệnh sớm để đạt được nhiều pips hơn.
 • Chế độ giao dịch tin tức:
  Chế độ “Tin tức giao dịch” của Chỉ số PT PRO cho phép các nhà giao dịch giao dịch trong “Phiên tin tức” Bao gồm “NFP”. Tin tức giao dịch có thể dễ dàng được kích hoạt và vô hiệu hóa từ bảng điều khiển.
 • Chế độ Martingale:
  Chỉ số PT PRO cũng cung cấp Tính năng “Chế độ Martingale” độc đáo. Trong chế độ “Martingale”, Chỉ báo PT PRO sẽ tạo tín hiệu “Martingale” cho đến “3” Bước. Chế độ Martingale cho phép bạn giành lại 100% chiến thắng. Tín hiệu “Martingale” là tín hiệu chất lượng rất cao và chỉ báo chỉ tạo ra tín hiệu “Martingale” khi có điểm vào tiềm năng rất tốt. Ưu tiên trong chế độ “Martingale” là tạo tín hiệu chiến thắng 100% trong các bước “Martingale”. Các tín hiệu martingale sẽ được tạo bởi Chỉ số PT PRO chỉ khi phát hiện điểm vào chất lượng. Lưu ý rằng bạn có thể không mong đợi tín hiệu “Martingale” xuất hiện ngay sau tín hiệu bị mất, vì ưu tiên là tạo ra tín hiệu chiến thắng 100% trên các bước martingale. Các tín hiệu martingale sẽ được tạo tối đa “3” bước. Tất cả các tín hiệu martingale sẽ đi kèm với tín hiệu M1, M2, M3 tức thì trên biểu đồ mt4 và cũng sẽ tạo ra một cảnh báo tức thời. Bạn có thể dễ dàng chọn bật hoặc tắt chế độ martingale khỏi bảng điều khiển trong khi giao dịch.
 • Tâm lý thị trường :
  Thị trường tình cảm là một tính năng độc đáo được cung cấp bởi Chỉ số PT PRO. Bạn có thể tìm thấy nó ở góc trên bên phải của mt4 của bạn sau khi bạn tải chỉ báo trên biểu đồ. Tính năng này đại diện cho hệ thống phân tích thị trường tích hợp của PT PRO Indicator. Tâm lý thị trường ở trong 4 giai đoạn như, Xanh, Vàng, Đỏ, Phân tích. Giai đoạn Xanh đại diện như một điều kiện tốt của một cặp và có tiềm năng để có được tín hiệu chất lượng. Màu vàng đại diện cho điều kiện kém tốt hơn và màu đỏ đại diện cho điều kiện xấu của một cặp. Phân tích cuối cùng có nghĩa là Chỉ số đang phân tích các điều kiện cặp cụ thể. Tính năng này có thể giúp bạn chọn cặp phù hợp để giao dịch trước khi bắt đầu giao dịch hàng ngày.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chỉ số PT PRO của chúng tôi thì hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.