Chúng tôi đã làm hơn 200 ngày giao dịch có lợi nhuận video với chỉ số của chúng tôi và duy trì hơn 80 tỷ lệ chiến thắng. Vì vậy, sử dụng Chỉ số PT PRO, bạn sẽ có thể tạo tỷ lệ chiến thắng trung bình lên tới 80%.