Nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Kế hoạch giao dịch hàng ngày, Phong cách và Mục tiêu của bạn.