Có, bạn có thể sử dụng các tín hiệu trong bất kỳ nhà môi giới nào bạn muốn.