Ứng dụng di động cho chỉ số PT PRO đang được phát triển. Ngay sau khi chúng tôi hoàn thành nó, chúng tôi sẽ cho khách hàng biết về nó và họ sẽ có thể truy cập mà không phải trả thêm phí hay chi phí nào.