Bạn có thể nhận được nhiều tín hiệu trong một ngày. Nó phụ thuộc vào Thị trường. PT PRO sẽ phân tích thị trường 24 giờ trên thị trường thực và sẽ chỉ cung cấp tín hiệu khi có tiềm năng tốt để tham gia vào điều kiện thị trường.