Sau khi hoàn thành thanh toán và thanh toán thành công, quá trình tải xuống sẽ tự động bắt đầu.