Khi một bản cập nhật được phát hành và có sẵn, bạn sẽ nhận được thông báo trên nền tảng mt4 của mình và chúng tôi sẽ gửi các tệp cập nhật trong email đã đăng ký của bạn.