Bạn sẽ nhận được một hướng dẫn cài đặt cùng với chỉ báo. Vì vậy, sau khi tải xuống chỉ báo, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt và cài đặt chỉ báo.