Chỉ số PT PRO được thiết kế để giao dịch trong mỗi Phiên giao dịch. Vì vậy, bạn có thể sử dụng chỉ báo trong bất kỳ Phiên giao dịch nào bạn muốn bao gồm cả thời gian tin tức. Vì PT PRO có Hệ thống lọc và phân tích thị trường riêng, bạn sẽ không cần phải lo lắng về điều kiện thị trường. Chỉ số PT PRO sẽ thực hiện tất cả các công việc và sẽ cung cấp cho bạn các tín hiệu chất lượng về một mục tốt tiềm năng.