Sau khi thanh toán và thanh toán thành công, nhóm của chúng tôi sẽ xem xét đơn đặt hàng và giấy phép của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức trong vòng 30 phút.