Malangnya tidak, 1 salinan lesen hanya terhad kepada 1 PC, 1 USER dan 1 Akaun sahaja.