เราได้ทําวิดีโอมากกว่า 200 วันซื้อขายที่มีกําไรด้วยตัวบ่งชี้ของเราและรักษาอัตราส่วนชนะกว่า 80 + ดังนั้นเมื่อใช้ตัวบ่งชี้ PT PRO คุณจะสามารถสร้างอัตราส่วนการชนะได้มากถึง 80% โดยเฉลี่ย