คุณจะได้รับคำแนะนำในการติดตั้งพร้อมกับตัวบ่งชี้ ดังนั้นหลังจากดาวน์โหลดตัวบ่งชี้ตามคู่มือการติดตั้งและติดตั้งตัวบ่งชี้