แอพพลิเคชั่นสําหรับมือถือ PT PRO Indicator อยู่ระหว่างการพัฒนา ทันทีที่เราทำเสร็จเราจะแจ้งให้ลูกค้าของเราทราบและพวกเขาจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม