น่าเสียดายที่ไม่มีลิขสิทธิ์ 1 ฉบับ จำกัด เพียง 1 PC, 1 USER และ 1 บัญชีเท่านั้น