คุณสามารถรับสัญญาณได้มากมายในหนึ่งวัน มันขึ้นอยู่กับตลาด PT PRO จะวิเคราะห์ตลาด 24 ชั่วโมงในตลาดจริงและจะให้สัญญาณเมื่อมีศักยภาพที่ดีในการเข้าสู่สภาวะตลาด