ใช่การอัปเดตในอนาคตทั้งหมดจะได้รับโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ?